تور صبح بسفر یا تور آسیایی با کشتی

روز های زوج از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۶ عصر

شامل ۷مکان از زیباترین و معروفترین اماکن استانبول

۱_تنگه بسفر با کشتی اختصاصی همراه با دی جی و بزن برقص 

۲_خونه عشق ممنوع

۳_ساحل بیلربی

۴_مسجد جاملیجا

۵_ بام استانبول

۶_مرکز خرید 

۷_برج دختر (kiz kulasi)